Handreiking roerend religieus erfgoed

Naar verwachting sluiten de komende jaren gemiddeld elke week twee kerken. Dit heeft gevolgen voor alle Nederlanders. Want wat gebeurt er met ons religieus erfgoed: kerkgebouwen en kloosters, maar ook religieuze voorwerpen? Om te bepalen wat waardevol is, zowel emotioneel/religieus als cultuurhistorisch, is de Handreiking roerend religieus erfgoed (HRRE) ontwikkeld.

De Handreiking: overzichtelijk en verantwoord kiezen

Hoe gaat u om met de voorwerpen in uw kerk of klooster die u dierbaar zijn? De Handreiking roerend religieus erfgoed is een hulpmiddel om op deze en andere vraagstukken een weloverwogen beslissing te nemen. Met de Handreiking kunt u de herbestemming van voorwerpen op een transparante en zorgvuldige manier organiseren. Zo kunt u de keuzes die u samen maakt, verantwoorden tegenover uw gemeente, parochie of kloostergemeenschap.

Download de Handreiking roerend religieus erfgoed (pdf | 6.2 MB)

Meer informatie

Advies voor sluiten van kerken in Den Haag

Zeven kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage (PGG) moeten worden gesloten. Dat is het advies van een externe commissie die alle vijftien wijkkerken heeft onderzocht. Het uitvoerige rapport met onderliggende gegevens is openbaar en is te vinden op www.kerkindenhaag.nl[http://www.kerkindenhaag.nl].

Museum Catharijneconvent Utrecht Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland

Deze website werd ontwikkeld door de projectgroep Roerend Religieus Erfgoed van Museum Catharijneconvent en de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), in nauwe samenwerking met (vertegenwoordigers van) de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Rooms-Katholieke Kerk, diverse andere kerken en kloostergemeenschappen, andere religies en erfgoedinstellingen in Nederland, en werd gesubsideerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).